Interim Management Energie

Je hebt tijdelijk extra managementondersteuning nodig op het vlak van energiebeheer, in de context van tijdelijke onbeschikbaarheid van de energieverantwoordelijke, of om belangrijke veranderingen in het energiesysteem door te voeren.

A++ audit kan op tijdelijke basis management taken vervullen of op projectbasis systeemverbeteringen aanbrengen.

Dit kan ondermeer inhouden:

  • Situatie-analyse: inventaris van het belangrijkste verbeterpotentieel, gebaseerd op interviews, een bedrijfsrondgang en een analyse van de energiefacturen of energieboekhouding.
  • Een inventaris maken van de meters/facturatiegegevens; ed ter voorbereiding van het opzetten van een energieboekhouding.
  • Organisatorische energiedoorlichting: toetsing van de huidige werkwijzen en procedures aan de eisen van ISO 50001 energiemanagement.
  • Energietechnische doorlichting van afdelingen en productielijnen.
  • Opmaken van een energiebalans: geeft de flow weer van het energieverbruik en de energiemedia binnen de organisatie.
  • Energie-aspecten: inventarisatie en significantiebepaling van de relevante energie-aspecten van de organisatie.
  • Opstarten en begeleiden van het energieteam
  • Energieboekhouding: Opstarten van een energieboekhouding, bepalen van de energie-inhoud van de producten of diensten in relatie tot uw facturen en aanbevelingen voor de keuze van het energieboekhoudsysteem.
  • Quickscan van de energieboekhouding, de gebouwen, en de processen. 
A++ Audit bvba | Veldhovenstraat 23A | B-3945 Ham | M. +32 479 99 10 29 | ludo [at] aplusplusaudit [dot] be