Interim Management Milieu

Je hebt tijdelijk extra managementondersteuning nodig op het vlak van milieubeheer, in de context van tijdelijke onbeschikbaarheid van de milieucoördinator, of om belangrijke veranderingen in het milieusysteem door te voeren.

A++ audit kan op tijdelijke basis management taken vervullen of op projectbasis systeemverbeteringen aanbrengen.

Dit kan ondermeer inhouden:

 • Het opzetten van een KPI-systeem dat voldoet aan ISO14001;
 • Het opzetten van een opvolgingssysteem voor milieumeldingen inclusief correctieve en preventieve acties;
 • Integratie van het milieuzorgsysteem (ISO14001 met het kwaliteitszorgsysteem ISO9001, en eventueel OHSAS18001);
 • Risico-analyses uitvoeren en opvolgen (FMEA,  . . .);
 • Beheer van delen van de milieudocumentatie en rapportering;
 • Voorbereiden en coördineren van de jaarlijkse ISO 14001 audit;
 • Begeleiding van directiebeoordeling (beoordeling van de milieuwerking door de directie);
 • Opmaken van een waterbalans, met opgave van de potentiële optimalisatiemogelijkheden;
 • Opmaken van een afvalschema met aangeven van potentiele optimalisatiemogelijkheden.
 • Het geven van opleiding over bovengenoemde onderwerpen;
 • Het overnemen van de wettelijke verplichtingen i.v.m. Milieucoördinator A of B door een erkende Externe milieucoördinator;
 • Interim-management bij tijdelijke afwezigheid van de interne milieucoördinator, als gevolg van een personeelswisseling, of tijdens de opleidingsperiode van een nieuwe interne milieucoördinator, …;
 • Controle op de conformiteit t.o.v. de heersende milieuwetgeving;
 • Begeleiding bij het updaten of het aanvragen van een nieuwe milieuvergunning.
A++ Audit bvba | Veldhovenstraat 23A | B-3945 Ham | M. +32 479 99 10 29 | ludo [at] aplusplusaudit [dot] be   
Comments