Onze ervaring zal volledig ingezet worden bij het invoeren, en het certificeren van een zorgsysteem in jou onderneming.
A++ audit bvba helpt je bij het opstellen van een beleidsverklaring, het handboek, de verplichte ISO-procedures en –processen, waaronder: de directiebeoordeling, de interne audits, risco-analyses voor kwaliteit, milieu, en energie, de beheersing van afwijkende producten, de corrigerende en preventieve maatregelen, enz . . .

Daarnaast wordt ondersteuning geboden bij het optimaliseren van alle andere processen en activiteiten die je zorgsysteem de noodzakelijke verankering moeten geven in de bestaande organisatie.

Gedurende het ganse traject wordt systematisch met je overlegd. In functie van de grootte van jou onderneming zullen we eveneens enkele sleutelfiguren uit je organisatie bij de invoering betrekken. De voortgang van de activiteiten wordt met behulp van een actieplan opgevolgd.

A++ audit begeleidt je organisatie bij de invoering van het zorgsysteem in alle geledingen van je organisatie. Ze zorgt voor de nodige opleiding van de betrokken medewerkers. 

A++ Audit bvba | Veldhovenstraat 23A | B-3945 Ham | M. +32 479 99 10 29 | ludo [at] aplusplusaudit [dot] be